L‘exposició del Centre de Geologia de MenorcaAl Centre de Geologia de Menorca hi trobareu l’exposició que duu com a títol “Paisatge, colors i geologia” i té com a objectiu principal mostrar com el paisatge d’un territori, com és el cas de Menorca, està condicionat de manera determinant per les seves característiques geològiques.

“Paisatge, colors i geologia”

L’exposició porta com a discurs museogràfic el concepte de “la Menorca dels colors” i mitjançant diversos plafons explicatius (amb textos en català, castellà i anglès) i diverses col·leccions de roques, minerals i fòssils amb exemplars procedents de tots els municipis de Menorca mostra de manera entenedora la gran diversitat i riquesa geològica de l’illa i com aquesta en condiciona el paisatge. L’exposició es divideix en quatre zones atenent al color de les seves roques i incideix en diversos aspectes com són el lloc i el procés de formació de les roques que trobam a Menorca, el perquè de les seves peculiars formes i colors, així com també els usos que han tingut històricament. Pel que fa als fòssils, l’exposició permet donar a conèixer alguns dels éssers vius més característics que han viscut a Menorca des de la seva formació fa 410 milions d’anys.

El concepte que segueix l’exposició, “la Menorca dels colors”, fou introduït al s. xix pel geòleg francès H. Hermite i popularitzat pel geòleg menorquí A. Obrador el 2010. Mitjançant aquest concepte, l’illa de Menorca es divideix en quatre unitats paisatgístiques principals, perfectament individualitzades atenent al color del seu rocam (la Menorca fosca, la Menorca vermella, la Menorca grisa i la Menorca blanca):
 

  • La primera es caracteritza pel predomini de materials del Paleozoic, constituïts essencialment per gresos i roques d’aspecte pissarrós, que confereixen al paisatge colors foscos. En aquests indrets, la topografia presenta ondulacions suaus degudes a petits turons i el litoral es mostra rocós, molt irregular i accidentat. La Menorca fosca es distribueix des del nord del port de Maó fins a Addaia i al centre de l’illa, al nord-oest de Ferreries i des des Mercadal fins a les platges de Tirant, Binimel·là i es Alocs.
  • La segona unitat contrasta fortament en el paisatge pel color vermell intens. La formen gresos i pelites del Triàsic inferior, que constitueixen penya-segats abruptes i un relleu esquerp, alternant petites serres rocoses densament cobertes per vegetació amb amples valls conreades. La Menorca vermella es localitza als plans de Fàtima, des dels plans d’Alaior fins a la badia de Fornells, al sud des Mercadal, a l’àrea compresa entre el nucli urbà de Ferreries i Santa Àgueda i des de la cala del Pilar fins a Algaiarens.
  • La tercera unitat, amb coloracions grisenques, està constituïda per extenses plataformes tabulars ocupades per grans masses forestals en dolomies del Juràssic i calcàries del Cretaci. També originen relleus escarpats i litorals potents. La Menorca grisa es distribueix principalment entre Alaior i l’àrea formada entre el port d’Addaia i s’Arenal d’en Castell. També es localitza als caps de Cavalleria i la Mola de Fornells, entre Cala Morell i Algaiarens i al nord de la carretera general a la zona de Son Planes (Ciutadella).
  • La quarta unitat paisatgística és la més extensa i es caracteritza pel color blanc. Està constituïda per les roques calcàries del Miocè, que formen un relleu poc accidentat amb una costa lineal únicament interrompuda per cales i platges. La Menorca blanca es distribueix al llarg de tot el migjorn de l’illa i al centre i nord-oest del municipi de Ciutadella.


Fig.: Mapa geològic de Menorca atenent a les unitats paisatgístiques de l’illa i sota el concepte de “la Menorca dels colors”

“Les platges de Menorca”
Al pis superior del Centre de Geologia de Menorca, el concepte de “la Menorca dels colors” és utilitzat per explicar el perquè de la gran diversitat d’arenes que presenten les platges de l’illa. A la vegada, s’incideix en que aquestes arenes constitueixen un recurs de gran valor i de molt lenta regeneració, i que cal evitar la seva extracció per a que les platges de Menorca no en pateixin conseqüències.

Tornar 

 
CIME Agència Menorca Reserva de Biosfera Ajuntament de Ferreries
Consell Insular de Menorca - Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera